Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BRAT Sp. z o.o.

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 925 160,00 zł

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności PPHU BRAT poprzez budowę hali wraz zakupem środków trwałych”

Comments are closed