Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZARPOL Krzysztof Wójcik

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 2 559 740, 70 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki wielkogabarytowego wału wirnika turbiny energetycznej przy zachowaniu dokładności wymiarowej 0,01-0,015 mm przez PPUH ZARPOL Krzysztof Wójcik”

Comments are closed