Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 387 350,00 zł

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JAN poprzez zakup nowych środków trwałych”

Comments are closed