Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nazwa Działania: 321 Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Wartość projektu: 794 165,40 zł

Tytuł projektu: „Budowa sieci wodociągowej De 90 PE wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi do budynków mieszkalnych w miejscowości Postolin w gminie Sztum”

 

Comments are closed