SKRAW-METAL Robert’s Anna Betler

 

1.  Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie procesu obróbki skrawaniem w firmie SKRAW-METAL”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 453 747, 00 zł

 

2. Tytuł projektu:  ”Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego w zakresie obróbki materiałów w stanie utwardzonym”

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Nazwa i numer Działania: 4.3 Kredyt technologiczny

Wartość projektu: 1 380 242,00 zł

 

Comments are closed