Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem”

 

1. Tytuł projektu: „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa i numer Poddziałania: 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Wartość projektu: 352 460,00 zł

 

2. Tytuł projektu: „Modernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni „Nad Jarem” poprzez podniesienie ich efektywności energetycznej”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś- 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.1 Humanizacja blokowisk

Nazwa i numer Poddziałania: 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

Wartość projektu: 956 856,71 zł

 

3. Tytuł projektu: „Modernizacja budynków mieszkalnych wykonanych w technologii wielkiej płyty i zlokalizowanych na osiedlu „Nad Jarem” w Elblągu”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś- 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.1 Humanizacja blokowisk

Nazwa i numer Poddziałania: 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

Wartość projektu: 5 019 079,00 zł

 

4. Tytuł projektu: „Modernizacja budynków mieszkalnych wykonanych w technologii wielkiej płyty i zlokalizowanych na osiedlu „Nad Jarem” w Elblągu – etap II”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś- 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.1 Humanizacja blokowisk

Nazwa i numer Poddziałania: 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

Wartość projektu: 1 980 021,00 zł

 

5. Tytuł projektu: „Wzmocnienie funkcji społecznych SM „Nad Jarem” poprzez udział członków spółdzielni i ich rodzin w zajęciach prowadzonych w zmodernizowanych i doposażonych pomieszczeniach Osiedlowego Zespołu Społeczno-Kulturalnego „Jar” oraz na terenie przyległym”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.1 Humanizacja blokowisk

Nazwa i numer Poddziałania: 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych

Wartość projektu: 666 414,49 zł

Comments are closed