Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo”

 

1.Tytuł projektu: „Uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową wraz z systemem odczytu i monitoringu zużycia mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo w Elblągu”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa i numer Poddziałania: 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Wartość projektu: 1 947 8262,40 zł

 

2. Tytuł projektu: „Elbląskie osiedle Zawada przyjazne ludziom i środowisku – nieruchomości przy ul. Macieja Kalenkiewicza 1-6, Macieja Kalenkiewicza 7- 11, Macieja Kalenkiewicza 12-17″

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś- 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.1 Humanizacja blokowisk

Nazwa i numer Poddziałania: 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

Wartość projektu: 9 672 203,63 zł

 

3. Tytuł projektu: „Elbląskie osiedle Zawada przyjazne ludziom i środowisku – nieruchomość przy ulicy Podgórnej 2-7”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś- 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.1 Humanizacja blokowisk

Nazwa i numer Poddziałania: 4.1.1 Poprawa warunków technicznych

budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

Wartość projektu: 5 022 023,93 zł

 

4. Tytuł projektu: „Elbląskie osiedle Zawada przyjazne ludziom i środowisku – nieruchomości przy ulicy Wiejskiej 3B, Wiejskiej 28, Wiejskiej 33 i Szarych Szeregów 22-23″

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś- 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.1 Humanizacja blokowisk

Nazwa i numer Poddziałania: 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty

Wartość projektu: 1 924 204,09 zł

Comments are closed