Stolarstwo Meblowe „JAR-STOL”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007‐2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś 1 Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania:1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 3 287 290,00 zł

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JAR-STOL poprzez budowę hali oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji mebli”

Comments are closed