Usługi Budowlane „MAGBUD”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 387 435,40 zł

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy MAGBUD poprzez zakup nowoczesnej koparko-ładowarki oraz zestawu szalunków stropowych”

 

Comments are closed