Usługi Księgowe „Euro”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa i numer Poddziałania: 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Wartość projektu: 2 113 998,39 zł

Tytuł projektu: „Wprowadzenie e-usług celem dywersyfikacji i informatyzacji przedsiębiorstwa Usługi Księgowe EURO s.c. w Elblągu”

 

Comments are closed