Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Nazwa i numer Działania: XII.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Wartość projektu: 3 233 959,00 zł

Tytuł projektu: „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”

Comments are closed