Zakład Usług Technicznych „MEGA”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Nazwa i numer Działania: 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu

Nazwa i numer Poddziałania: 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej

Wartość projektu: 705 553,45 zł

Tytuł projektu: „Przebudowa sieci dystrybucyjnej Zakładu Usług Technicznych MEGA sp. z o.o. w zakresie wymiany aparatury w rozdzielniach średniego napięcia stacji P51-GPZ celem poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Dzielnicy Przemysłowej Miasta Elbląga”

 

Comments are closed