Zamek Giżycko Sp. z o.o.

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś 2 Turystyka

Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego

Poddziałanie: 2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna

Wartość projektu: 28 057 018,47 zł

Tytuł projektu: „Utworzenie LOTZ HOTEL **** na bazie zamku krzyżackiego w Giżycku”

Comments are closed