Zbigniew Janeczek „USŁUGI TRANSPORTOWE”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 294 420,00 zł

Tytuł projektu: „Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy poprzez zakup nowych środków trwałych umożliwiających zwiększenie ilości i jakości usług”

 

Comments are closed