audyt

Audyt dotacyjny

246 zł

W nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem. Otrzyma ponad 111 mld euro! W tym 82,5 mld na realizację polityki spójności. Tak duże wsparcie w formie dotacji oraz instrumentów finansowych to ogromna szansa na dynamiczny rozwój dla polskich firm.

Planujesz inwestycje?
Sprawdź, czy masz szansę na otrzymanie dofinansowania z UE.
Zamów audyt dotacyjny wypełniając ankietę poniżej:
ANKIETA

Otrzymasz raport, który zawiera szczegółowe informacje na temat możliwości aplikowania o środki unijne, wskazuje programy operacyjne,z których inwestycja ma szansę na dofinansowanie oraz wskazówki dotyczące postępowania.

Koszt przygotowania raportu dla max. 2 inwestycji wynosi 200,00 zł netto (+23% VAT)