Pytania

Fundusze Europejskie
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)

 

 1. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozwój prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

Tak. Wsparcie mogą pozyskiwać zarówno firmy już funkcjonujące od dawna, jak i nowopowstałe. Wszystko zależy od okresu prowadzonej działalności. Są konkursy, gdzie są pewne ograniczenia czasowe np. firmy prowadzące działalność do 24 m-cy.

2. Gdzie mogę ubiegać się o środki z unii europejskiej?

Fundusze przyznane Polsce przez Komisję Europejską są rozdysponowywane w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych w skali całego kraju oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych właściwych dla poszczególnych województw. Każdy program ma powołaną Instytucję, która zajmuje się wdrożeniem danego programu, w zależności od programów są m.in.: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmująca się wdrożeniem programów dla firm w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego zajmująca się wdrożeniem działań skierowanych dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i mazury na lata 2014-2020.

3. Kto może mi pomóc w pozyskaniu funduszy?

Istnieją specjalistyczne instytucje zajmujące się doradztwem i wsparciem w pozyskiwaniu środków. Tu dobry przykładem jest firma CDK Consulting.

4. Czy jako osoba fizyczna mogę pozyskać dotację unijne?

Nie. Osoby fizyczne nie mogą samodzielnie pozyskiwać środków z Funduszy Europejskich. Zasada ta nie obowiązuje jednak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników.

5. Czy mogę pozyskać finansowanie na innowacyjny biznes i prowadzenie badań rozwojowych?

Tak. Nowe rozwiązania biznesowe mogą być wspierane przez środki europejskie, głównie Program Innowacyjna Gospodarka.

6. Kiedy trzeba zwracać dotacje unijne?

Zwrot środków może być nałożony na beneficjenta w sytuacji kiedy zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji projektu. Kara może zostać zastosowana w przypadkach kiedy nastąpi stwierdzenie złamania prawa krajowego lub wspólnotowego.

7. Czy środki Europejskie można wykorzystać do sfinansowania franczyzy?

Tak, o ile umowa franczyzy nie stanowi inaczej.

8. Czy jako pełnoletni uczeń szkoły średniej mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej?

Tak. Osoba pełnoletnia po spełnieniu kreślonych warunków jest upoważniona do pozyskanie środków na rozwój działalności gospodarczej bez wskazywania poziomu swojego wykształcenia.

9. Jakie kryterium jest najważniejsze przy przyznawaniu dotacji unijnych?

Większość wniosków jest rozpatrywana w procedurze konkursowej opartej o system punktowy (podczas oceny merytorycznej i strategicznej). Oznacza to, że wniosek jest porównywany względem pozostałych w danym naborze.

10. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą kiedy działalność jest zawieszona?

Nie, niestety aby móc ubiegać się o dotację firma musi prowadzić działalność.

11. Jeśli w zeszłym roku otrzymałem dofinansowane z programów unijnych to czy w tym też mogę ubiegać się o wsparcie?

Wszystko zależy z jakiego programu chce się pozyskać środki. Są programy, które umożliwiają korzystanie z dofinansowania w ramach poszczególnych naborów wniosków nawet w ramach jednego roku kalendarzowego. Są też programy w  których obowiązuje roczna karencja na pozyskiwanie środków.

12. Czy z funduszy unijnych można dofinansować zakup działki pod budowę nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej?

Tak, jednak koszt działki nie może przekraczać 10% całości kosztów projektu.

13. Czy spółka należąca do Skarbu Państwa mogą składać wnioski o fundusze unijne?

Tak, jednak w zależności od procentowego udziału w prawach własności spółki przez Skarb Państwa liczba potencjalnych źródeł finansowania zmniejsza się.

14. Czy spółki z udziałem kapitału zagranicznego mogą się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej?

Firmy, które mają kapitał zagraniczny mogą ubiegać się o środku unijne.

15. Czy możliwe jest podniesienie wnioskowanej kwoty po ocenie wniosku?

Niestety po złożeniu dokumentów na konkurs nie można dokonywać zmian w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania.

16. Czy istnieje możliwość dofinansowywania wyjazdów w celach edukacyjnych z środków unijnych?

Tak są programy, które umożliwiają finansowanie takich kosztów.

17. Czy środki z funduszy unijnych mogę poznaczyć na pokrycie bieżących kosztów działalności?

Niestety nie, środki z Programów Operacyjnych mogą być wyłącznie przeznaczone na działania związane z rozwojem.

18. Kto może złożyć wniosek do PO IR?

Programu Inteligentny Rozwój jest skierowany do:

  • Przedsiębiorstw (w szczególności MŚP)
  • jednostek naukowych,
  • konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
  • instytucji otoczenia biznesu.

19. Co można finansować z PO IR?

Projekty w ramach PO IR można podzielić na dwie grupy:

Pierwszą są to działania, które przekładają się do rozwoju realizujących je przedsiębiorstw. Na przykład przez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług.Również przez współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Grupą drugą są projekty w ramach otoczenia biznesu dotyczące wsparcia prowadzenia działalności. Przykładem mogą być działania związane z usługami doradczymi i szkoleniami.

20. Jeśli na jakieś pytanie nie znalazłeś tu odpowiedzi skontaktuj się z nami i zadaj pytanie specjaliście w zakładce „PYTANIE DO SPECJALISTY”.

Comments are closed