Województwo podlaskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 składa się z 10 osi priorytetowych.
Celem programu jest rozwój przedsiębiorstw, wzrost eksportu i rentowności podlaskich firm oraz poprawa jakości życia mieszkańców województwa.
W ramach programu będzie można zdobyć dofinansowanie na m.in.: działalność B+R, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenie terenów inwestycyjnych, OZE, edukację i aktywizację bezrobotnych.
Budżet na lata 2014-2020 to 1 213 595 877 euro.

Opis poszczególnych konkursów:

1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
1.4.1 Promocja przedsiębiorczości - tereny inwestycyjne
1.4.1 Promocja przedsiębiorczości - centra logistyczne
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym
8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego
8.5 Rewitalizacja
Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed