Województwo warmińsko-mazurskie

RPO WARMIA I MAZURY 2014 – 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 składa się z 12 osi priorytetowych.
Koncentruje się na gospodarce i kształceniu kadr, wprowadzaniu zmian na rynku pracy czy poprawie dostępu do usług publicznych. Równie ważna jest poprawa efektywności energetycznej, środowisko przyrodnicze, transport, rewitalizacja miast i ograniczanie ubóstwa.
Duża część środków zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości i projekty innowacyjne, łączące biznes z nauką. Preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur (ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo).
Budżet RPO WiM 2014-2020 to 1 700 000 000 euro.
Harmonogram naboru wniosków w 2018:
RPOWiM_Harmonogram 2018 (1)

OPIS WYBRANYCH KONKURSÓW:

1.3.5 Usługi dla MŚP
1.4.1 Promocja gospodarcza regionu
1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - Schemat A
8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich - schemat A
8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis
Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed