RPO Województwa Podlaskiego – harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
to szansa na pozyskanie dofinansowania, szczególnie w tych sektorach gospodarki,
które zostały wybrane jako strategiczne dla rozwoju regionu (tzw. inteligentne specjalizacje).
Harmonogram na 2016 rok, przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego, to ponad 30 konkursów.
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie już ruszyły.
Więcej:
RPO_Podlaskie_harmonogram_2016

Podziel się!

Comments are closed