RPO WiM 1.4.4: „Internacjonalizacja MŚP”

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na przygotowaniu oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.
Typy projektów:
• dostosowanie procesów, produktów, usług, systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów oraz norm i przepisów obowiązujących w krajach docelowych
• nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur oraz te przedsiębiorstwa, które opracowały strategię inwestycyjną w ramach Działania 1.2 Programu Polska Wschodnia
Co można dofinansować?
- zakup patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania
- zakup maszyn, urządzeń niezbędnych do przygotowania oferty produktowo – usługowej firmy
- koszty przeniesienia własności gruntu lub wieczystego użytkowania
- koszty przeniesienia prawa własności budynku
- modernizacja aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej i oprogramowania
- zakup usług doradczych (informatycznych, technicznych, wdrożeniowych, prawnych)
- usługi translacyjne
- badanie, wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu
- działania promocyjno-informacyjne przeprowadzone drogą tradycyjną oraz elektroniczną
(opracowanie materiałów wraz z prawami autorskimi i ich publikacją w prasie, radiu, telewizji; opracowanie, wydruk, dystrybucja i tłumaczenia katalogów, folderów, ulotek,itp.; produkcja wraz z prawami autorskimi i emisją materiałów audiowizualnych; kampanie promocyjne; pozycjonowanie strony; mailing reklamowy; promocja w mediach społecznościowych; kampanie promocyjne na stronach www.)
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
Termin naboru wniosków: 27.04.-18.05.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 800 000,00 zł
Budżet konkursu: 29 169 000,00 zł
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Pośrednicząca: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed