RPO WiM 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs, którego priorytetem jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Kto może złożyć wniosek w konkursie?
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
- przedsiębiorstwa
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których podmiotem założycielskim są JST
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Głęboka, kompleksowa modernizacja budynków, w tym:
– ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne
– przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej
– przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji
– instalacja systemów chłodzących, w tym również OZE
2. Instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK
3. Audyt energetyczny (realizowany jako element projektu)
Preferencje
Preferencje przy wyborze uzyskają projekty, które:
- dążą do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej
- polegają na wymianie źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE
- uwzględnią wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)
- wynikają z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast
- wpisują się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi
Nabór wniosków: 29.06.-30.07.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019
Poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
Budżet konkursu: 123 836 748,81 złotych
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się
o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed