RPO WiM 4.2: „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.
Typy projektów:
• Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na efektywne energetycznie, w tym OZE
• Modernizacja instalacji technicznych na efektywne energetycznie, w tym OZE.
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z wymianą/modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.
• Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE.
• Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
• Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii.
• Audyt energetyczny (jako element projektu)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej.
Nabór wniosków: 29.06.-31.07.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019
Typ beneficjenta: MŚP oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Comments are closed