RPO Pomorskie 8.2: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne”

POŻYCZKA REWITALIZACYJNA
Celem wsparcia pozadotacyjnego jest rewitalizacja zdegradowanych terenów, odnowienie obszarów miejskich, aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców (np. tworzenie miejsc spotkań, które pobudzą społeczność do współdziałania).
Im większy efekt społeczny tym niższe oprocentowanie pożyczki.
Typy projektów:
- rewitalizacyjne, które w sposób kompleksowy przyczynią się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów na obszarach
objętych Programem Rewitalizacji (projekty wieloaspektowe)
- mające na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, ocenianych w oparciu o kryteria:
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe
Preferencje
Obniżenie oprocentowania o 25 punktów bazowych dla projektów zlokalizowanych:
- w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie,
Lęborku, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Ustce
- na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu: Gdańsku, Gdyni,
Pruszczu Gdańskim, Sopocie, Tczewie, Wejherowie
Co można dofinansować?
- zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
- zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu
- zakup wartości niematerialnych i prawnych
- zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego (do 20% kosztów
kwalifikowalnych finansowanych z Pożyczki i finansowania uzupełniającego)
- usługi wykonane przez doradców zewnętrznych (studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne)
Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie całości kosztu kwalifikowalnego w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.
Szczegóły dofinansowania
- maksymalna kwota pożyczki do 10 mln zł
- okres spłaty do 15 lat
- wypłata środków do 4 lat (max. do 31.12.2022)
- możliwa karencja w spłacie kapitału pożyczki do 24 m-cy od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu
- oprocentowanie pożyczki od 0,25%
Kto może ubiegać się o pożyczkę?
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe,instytucje rynku pracy, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.
Nabór wniosków:
od 1 marca 2018
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Pośrednik Finansowy: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed