Fundusze unijne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w 2018

Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 to ogromne możliwości dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
O dofinansowanie inwestycji można ubiegać się na poziomie regionalnym (RPO) oraz krajowym (POIiŚ).
Formy wsparcia:
- dotacje (bezzwrotne)
- instrumenty finansowe (pożyczki zwrotne, gwarancje, itp.)
Co można sfinansować?
- kompleksową modernizację energetyczną budynków
- rewitalizację
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
Planowane nabory wniosków do końca 2018:
RPO DOLNOŚLĄSKIE
3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym.

RPO KUJAWSKO-POMORSKIE
3.3: „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Nabór wniosków: 01.07.- 31.07.2018
6.4.1:”Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”
Nabór wniosków: od 31.08.2018

RPO LUBUSKIE
9.2.1: „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Nabór wniosków: czerwiec 2018
9.2.3: „Rozwój obszarów marginalizowanych – ZIT Zielona Góra”
Nabór wniosków: czerwiec 2018

RPO ŁÓDZKIE
IV.2.3 „Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO MAŁOPOLSKIE
11.2: „Odnowa obszarów wiejskich”
Nabór wniosków: wrzesień 2018

RPO OPOLSKIE
10.2: „Rewitalizacja”
Nabór wniosków: sierpień 2018
3.2.3: „Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie”
Wsparcie zwrotnie przyznawane w systemie ciągłym

RPO PODKARPACKIE
6.3: „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”
Nabór wniosków: 29.06.-14.09.2018

RPO PODLASKIE
5.3.2: „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO POMORSKIE
8.2: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne”
Pożyczka rewitalizacyjna przyznawana w systemie ciągłym
10.2.2: „Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO ŚLĄSKIE
4.3.1: „Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”
Nabór wniosków: 30.05.-10.12.2018
4.3.4. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”
Nabór wniosków: 29.12.2017-29.08.2018
10.3: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”
Pożyczka rewitalizacyjna przyznawana w systemie ciągłym

RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4.3.2: „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych – schemat B”
Nabór wniosków: sierpień 2018
4.3.2: „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych – schemat A”
Nabór wniosków: październik 2018
8.2: „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis”
Nabór wniosków: listopad 2018

RPO ZACHODNIOPOMORSKIE
9.3: „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”
Nabór wniosków: 30.10.2018 04.01.2019

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o fundusze unijne.
Posiadamy wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania środków unijnych dla sektora mieszkaniowego.
Referencje
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane fundusze

Zapraszamy!
CDK Consulting
ul. Studzienna 30A
82-300 Elbląg
Tel. /55/ 641 58 44
Fax. /55/ 641 58 46
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed